تراکت پخش کن

مشتری برای کار تبلیغاتی مسلماً نیازمند نیروی تراکت پخش کن حرفه‌ای است که حداقل

دو ماه مشغول به این کار است کسی که سرعت بیشتر ، نظم بهتر، وضعیت  لباس و

ظاهر بهتر و بخصوص طرز رفتار شاخص تری نسبت به کارگر معمولی دارد .

پخش و نصب تراکت یک کار تخصصی است و اصلاً به این شکل نیست که هر کسی

بخواهد این کار را انجام دهد .

شاید ظاهراً هر کسی بتواند این کار را انجام دهد چون

مهارت خیلی خاصی ظاهراً لازم نیست به همین دلیل

اغلب شرکت های تبلیغاتی بر اساس خواسته مشتری خود یک تراکت پخش کن میفرستند

که اصلاً این فرد شاید روز اول کارش باشد یک فردی که زنگ  زده و گفته کار می کنم .


یک کارگر ساده که شاید قدرت پخش تراکت و برقراری ارتباط با مشتری

مخاطب را ندارد به همین دلیل است که اغلب آنها پس از تایید و صحت انجام کار از

طرف مشتری فاکتور را قابل پرداخت می دانند .

اینجا سوال مطرح میشود :

اگر شما به نحوه کار تراکت پخش کن خود اطمینان ندارید چرا مشتری را به چالش میکشید

این وظیفه را به عهده مشتری گذاشته تا وقتش را در کوچه ها و خیابان های موردنظر

صرف کنند متوجه صحت انجام تبلیغات شود خوب پس یک شرکت تبلیغاتی دارد فقط

یک کارگر برای مشتری میفرستد و کمیسیون خودش رو برمیدارد آیا مشتری نمی تواند

از سر هر چهار راهی یک نفر را با پرداخت پول منجر به پخش تراکت کند فکر می کنم این خیلی به صرفه تر و بهتر باشد .

مستلزم نیروی پخش حرفه ای میباشد تا تبلیغات هرچه بهتر و طبق خواسته مشتری پیش رود .


تراکت پخش کن

مدیریت آسانیاز:رضا مطلق

۶۶۳۶۸۹۹۵

۷۷۶۸۱۵۸۸

پخش تراکت در تهران ۱۰۰% تضمینی | آسانیاز – پخش تراکت در تهران

۶۶۳۶۸۹۹۵ – ۷۷۶۸۱۵۸۸ تراکت پخش کن وتعرفه پخش تراکت ، امروزه با وجود شیوه های تبلیغات بسیار و متعدد شیوه پخش تراکت و…

پخش تراکت تضمینی در شهر تهران

تراکت پخش کن | قیمت پخش تراکت تبلیغاتی

تراکت پخش کن | توزیع اوراق تبلیغاتی تضمینی

شرکت پخش تراکت | پخش تراکت بدون دور ریز