طراحی تبلیغات

طراحی

طراحی تقریباً ۵۰ درصد تبلیغات شماست که ظاهر اوراق چاپی را تشکیل
می‌دهد ظاهر تراکت تبلیغاتی موجب توجه و بی توجهی افراد جامعه به تبلیغ
شما می شود اگر رنگ به کار گرفته شده در آن همگن و مکمل یکدیگر نباشد
نمی تواند افراد را منجر به نگاه کردن کند .طراحی تراکت چاپ شده فقط رنگ
نیست بلکه متن آن نیز می باشد تبلیغات چاپی شما نباید شلوغ و پر باشد
هرچه خلاصه و ساده تر بهتر است و مفهوم را زود برساند و حتماً برای این امر
نباید بزرگ نوشت بزرگی متن حتماً دلیل بر توجه نمی شود.میتواند یک عکس بجای متنهای زیاد مفهوم تمام خدمات شمارا در یک لحظه منتقل کند .تبلیغات و اوراق تبلیغاتی باید آنقدر رسا و واضح باشد که به سرعت مفهوم را انتقال دهد تا بتواند بازده بگیرد .دراینصورت خیلی مهم است که شما تبلیغات خود را به چه فرد و شرکتی میسپارید که تمامیه موارد را برای آن در نظر بگیردتا بتواند تبلیغ مناسبی را انجام دهد ما همیشه کیفیت کار را در کنار منافع خود درالویت قرار داده تا رضایت مشتری را برای همکاری های مکرر کسب کنیم

مدیریت آسانیاز :رضا مطلق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *