پخش تراکت | ۷۷۶۸۱۵۸۸ | ۶۶۳۶۸۹۹۵

توزیع تراکت | پخش تراکت | تراکت پخش کن | پخش تراکت در تهران | استخدام تراکت پخش کن |

۷۷۶۸۱۵۸۸ – ۶۶۳۶۸۹۹۵

پخش تراکت آسانیاز تمام تلاش خود را برای سلامت در  روند انجام تبلیغات  مشتریان

خود انجام می دهد .

در تهران تمام مجموعه ها ضمانت و صحت کار پخش تراکت را صوری و حرافانه ارائه

میدهند درصورتی که هیچ کنترلی روی نیروی خود ندارند .

به طوری که نیرو بعد از پخش مشخص نیست که چه ساعتی این کار را تمام کرده و

دقیقا در کدام نقطه از مرکز پخش قرار دارد.

پخش تراکت | تاریخ تراکت | تبلیغات | تراکت | تراکت پخش کن

پخش تراکت | پخش و نصب تراکت | تاریخچه تراکت | تبلیغات | تراکت | تراکت پخش کن

طراحی تراکت و کار پخش تراکت یک کار تخصصی است و اصلاً به این شکل نیست که

هر کسی بخواهد این کار را انجام دهد .

شاید ظاهراً هر کسی بتواند این کار را انجام دهد چون مهارت خیلی خاصی ظاهراً لازم

ندارد .

به همین دلیل اغلب شرکت های تبلیغاتی بر اساس خواسته مشتری خود یک تراکت

پخش کن میفرستند که اصلاً این فرد شاید روز اول کاریش باشه یک فردی که زنگ زده

و گفته کار می کنم .

پخش تراکت آسانیاز |۷۷۶۸۱۵۸۸ |۶۶۳۶۸۹۹۵

یک کارگر ساده که شاید قدرت برقراری ارتباط با مشتری مخاطب راندارد به

همین دلیل است که اغلب آنها پس از تایید و صحت انجام کار از طرف مشتری

فاکتور را قابل پرداخت می دانند .

اینجا سوال مطرح میشود اگر شما به نحوه انجام کار خود اطمینان ندارید و

این وظیفه را به عهده مشتری گذاشته تا وقتش را در کوچه ها و خیابان های

موردنظر صرف کنند متوجه صحت توزیع تراکت شود .

پس یک شرکت تبلیغاتی دارد فقط یک کارگر برای مشتری میفرستد و

کمیسیون خودش رو برمیدارد.

آیا مشتری نمیتواند از سر هر چهار راهی یک نفر را با پرداخت پول منجر به

پخش تراکت کند فکر می کنم این خیلی به صرفه تر و بهتر باشد .

مدیریت آسانیاز: رضا مطلق

۰۹۲۲۱۲۳۳۲۰۳

۷۷۶۸۱۵۸۸ -۶۶۳۶۸۹۹۵


پخش تراکت در تهران | تاریخ تراکت | تبلیغات | توزیع تراکت | تراکت پخش کن

پخش تراکت – تاریخ تراکت – تبلیغات – تراکت – تراکت پخش کن