تراکت پخش کن در تهران

پخش تراکت | پخش و نصب تراکت | تاریخچه تراکت | تبلیغات | تراکت | تراکت پخش کن

در تهران تمام مجموعه ها ضمانت و صحت کار را صوری و حرافانه ارائه میدهند.

 

 

 

در صورتی که هیچ کنترلی روی نیروی خود ندارند. به طوری که نیرو بعد از پخش مشخص

نیست که چه ساعتی این کار را تمام کرده و دقیقا در کدام نقطه از مرکز پخش قرار دارد .

تمام تلاش خود را در طراحی، پخش و نصب و چاپ تراکت برای راحتی مشتریان خود انجام می دهیم .

در تهران تمام مجموعه ها ضمانت و صحت کار را صوری و حرافانه ارائه میدهند .

بشتر بخوانید

توزیع تراکت

پخش و توزیع تراکت تبلیغاتی


بی ادعا و اغراق ما بی مانند هستیم چرا که سعی میکنیم بطور همزمان، کیفیت و

مشتری مداری را تحقق ببخشیم .


مشتری برای کار تبلیغاتی مسلماً نیازمند نیروی حرفه‌ای یا یک تراکت پخش کن است

که حداقل دو ماه مشغول به این کار است کسی که سرعت بالاتر ، نظم بهتر، وضعیت

لباس و ظاهر بهتر و بخصوص طرز رفتار شاخص تری نسبت به کارگر معمولی دارد .

بشتر بخوانید

لیبل و پوستر تبلیغاتی

نصب لیبل | پوستر تبلیغاتی


اوراق تبلیغات چاپ شده که چسب دارند را لیبل می نامند .

بشتر بخوانید